11 april 2014

stedenbouw is hot!

peter swinnen is hot! en daarmee bedoel ik dat onze vlaamse bouwmeester de afgelopen weken en maanden regelmatig in de media verschijnt. or what were you thinkin'?


vlaams bouwmeester peter swinnen (bron)politiek carrousel

ik leerde swinnen kennen toen hij in januari een relletje veroorzaakte met zijn opiniestuk over het antwerpse stadsbestuur dat besloot niet langer prioriteit te geven aan duurzame stadsvernieuwing. de vlaamse bouwmeester had niet alleen bedenkingen bij die beslissing, maar hij trok met zijn pennenvrucht ook een discussie op gang over de rol van een bouwmeester en in welke mate hij neutraal en onafhankelijk kan/moet optreden.

even later was peter swinnen te gast in het duidingsprogramma ter zake (vanaf 26'32") waar hij een korte, heldere uiteenzetting gaf over de taken van een bouwmeester.
eerder al bevestigde swinnen dat hij zich wel degelijk bewust is van de nefaste invloed van onze politieke structuren op de stedenbouw in vlaanderen. binnen een regeerperiode wordt de meeste tijd besteed aan de voorbereidingen en de nasleep van verkiezingen. het effectief uitwerken van een beleid krijgt daardoor opmerkelijk weinig plaats in het politieke carrousel. in de uitzending van ter zake duidt swinnen op de traagheid van de stedenbouw en daarom is een legislatuur vaak te beperkt om een duurzaam stedenbouwkundig beleid uit te kunnen voeren.

de vlaamse bouwmeester wordt aangesteld door de vlaamse regering. en ook al valt zijn bouwmeesterschap onder de bevoegdheid van minister bourgeois (n-va), swinnen stelt zelf dat hij een onafhankelijke positie heeft. stedenbouw moet immers over stadsbesturen en coalities heen georganiseerd kunnen worden om resultaten op lange termijn te realiseren. toch lijkt er een constante spanning te blijven bestaan tussen de langetermijnvisie van de bouwmeester en de opvattingen van politici die veelal willen/moeten scoren met projecten op korte termijn.

in de krant de standaard stelt swinnen dat discussies over grote projecten zoals het oosterweel-dossier moeten landen met een gevoel dat ze op àlle vlakken een meerwaarde creëren. als de vlaamse regering kiest voor het bam-tracé, is dat niet het geval, stelt de bouwmeester. met deze gedurfde stelling bevestigt swinnen zijn visie op de onafhankelijkheid van een bouwmeester.


baksteen in de maag

de bouwmeester blijkt ook uitgesproken ideeën te hebben over de stad en stedelijkheid, en over hoe we met de druk op onze steden kunnen omgaan. om te beginnen wijst hij erop dat het idee van de 'baksteen in de maag' een kunstmatig ontwikkeld concept is dat ontstond in het kader van de naoorlogse heropbouw. de stad kreeg een kwalijke reputatie en door middel van premies werden mensen gestimuleerd om naar de verkavelingen in de voorsteden en op het platteland te verkassen.

hoewel de witte stadsvlucht nog niet helemaal afgelopen is, zijn er nu toch verschillende factoren die ervoor zorgen dat steden de afgelopen jaren enorm groeiden. onder het motto 'samen staan we sterk(er)' pleit swinnen ook nadrukkelijk voor een leven in de stad. het zal de komende decennia zaak zijn om steden doordacht en duurzaam te organiseren. dat moet op twee manieren aangepakt worden, aldus swinnen. ten eerste door het wonen en werken compact te houden en te schakelen. hij legt hierbij de nadruk op een collectief ruimtegebruik dat niet alleen aan fysieke ruimte wint, maar tegelijk ook nog eens kosten bespaart.
ten tweede pleit swinnen voor meer aandacht voor de publieke ruimte en ontmoetingsplaatsen. hij vindt bijvoorbeeld dat het uitwerken van een privéproject telkens ook een maatschappelijk voordeel moet bieden, iets moet teruggeven aan het publieke domein door bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes te organiseren.

wat het wonen betreft voegt swinnen zelf alvast de daad bij het woord. hij woont samen met ruim honderd andere gezinnen in een appartementsgebouw in brussel. naast een eigen individuele wooneenheid, hebben ze samen ook een gedeelde tuin, een collectief dakterras en enkele 'hotelkamers' die gebruikt kunnen worden als er gasten blijven logeren. dit is volgens de bouwmeester een effectief voorbeeld van collectief ruimtegebruik dat individueel onbetaalbaar zou zijn in het centrum van de stad.


canvasconnectie

begin maart dook swinnen ook op in de canvasconnectie. dat programma nodigt elke week een kunstenaar uit om enkele kunstprojecten van collega's voor te stellen. naar aanleiding van 'atelier de stad', nodigt canvas dit seizoen telkens iemand uit die een waardevolle bijdrage levert aan het concept 'stad', en peter swinnen was daar eentje van.

de aflevering is jammer genoeg niet meer online te bekijken, maar je kan de werken en tentoonstellingen die de bouwmeester selecteerde wel nog raadplegen op de site. enkele andere afleveringen zijn blijkbaar nog wel beschikbaar en zonder twijfel het bekijken waard.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten