29 augustus 2014

duurzame parken

architectuur is meer dan huisjes bouwen, maar dat kon je vast wel raden. renaat braem wist het al: "alles is architectuur en alles is stedenbouw". behalve voor het uittekenen van particuliere woningen, zijn architecten ook onmisbaar voor het ontwerpen van bedrijfsgebouwen, openbare ruimtes, groenvoorzieningen,... de lijst van specialisaties is eindeloos. in sommige gevallen worden de ontwerpers strikt 'architecten' genoemd, voor andere opdrachten zijn ze eerder 'ruimtelijke planners' of 'stedenbouwkundigen'. hoe dan ook, architecten en ontwerpers geven vorm aan zowat de héle samenleving.

ook het aanleggen van parken - veelal in stedelijke context - is de afgelopen decennia onderwerp geworden van een duurzame ontwerpvisie. een groene ruimte introduceren betekent immers niet noodzakelijk dat het om een ecologisch doordacht idee gaat. er zijn enkele criteria die ervoor zorgen dat het natuurlijke evenwicht van een omgeving zo weinig mogelijk verstoord wordt, zoals een onderhoudsvriendelijke en inheemse beplanting van het park. ook een doordachte waterhuishouding met bijvoorbeeld wadi's is erg belangrijk geworden. bovendien zal een duurzaam parkontwerp zoveel mogelijk proberen om bestaande structuren te hergebruiken door de originele infrastructuur te renoveren en te heroriënteren naar de gebruikers van het park. tenslotte is een duurzame parkinrichting zoals vuilbakken en banken vanzelfsprekend.

een wadi in park spoor noord, antwerpen (bron)


online vind je interessante info over enkele inspirerende amerikaanse parken. bryant park in new york city is hier wellicht het bekendste voorbeeld.

bryant park, new york city (bron)


dichter bij huis, in het antwerpse park spoor noord werden ook verschillende duurzame ingrepen toegepast op het vlak van verlichting, afwatering, maaibeheer. bovendien focusten de ontwerpers extra op 'herbestemming', 'hergebruik' en 'herkomst'. je leest er hier en hier meer over, illustraties van het duurzame parkontwerp vind je hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten