1 mei 2015

vooruit met ringland!

"maar als ik vanaf de e34 de antwerpse ring oprijd, hoe gaat ringland (1) er dan voor zorgen dat ik niet meer in de file sta?"


de vraag

een eenvoudige vraag, en wat volgt is een gênante stilte. gelukkig is de sfeer opperbest en het feest gaat vrolijk verder. maar dat ik geen pasklaar antwoord kan geven, blijft me dwarszitten. als enthousiast en overtuigd ringlander zou ik het immers à la minute uit mijn mouw moeten kunnen schudden, vind ik. achteraf bekeken kende ik het antwoord misschien wel, maar was ik wat te bedeesd om het vlakaf te zeggen? de feestvierder-slash-vragensteller in kwestie woont immers op het kempense platteland en is elke dag samen met duizenden anderen de oorzaak (én lijdend voorwerp) van het fileleed op de antwerpse ring. in de stad komen wonen is dan ook met stip de meest efficiënte oplossing voor het mobiliteitsprobleem. dat bevestigen ook de studieresultaten (2) die eerder deze week in de roma - op een boogscheut van de ring - voorgesteld werden.

uiteraard voelt niet iedereen er iets voor om in de stad te komen wonen - ieder diertje zijn pleziertje, nietwaar? - maar antwerpen blijft wel een belangrijke kern met werkgelegenheid, ook voor mensen die buiten de stad wonen. bovendien zorgt de antwerpse haven en de geografische ligging van de stad ervoor dat dagelijks massa's vrachtverkeer over de ring denderen. het zou dus erg naïef (en zelfs onverstandig) zijn te hopen dat dat verkeer volledig geëlimineerd wordt.


het antwoord

de oplossing voor de dagelijkse verkeersellende op de antwerpse ring ligt er dus in noodzakelijke verplaatsingen verstandig te structureren en onnodige verplaatsingen te ontmoedigen.
daarom stelt het ringland-collectief voor om een systeem van gescheiden tunnelkokers aan te leggen. de middelste kokers zijn bestemd voor het plaatselijk verkeer en hebben een voldoende ruim aanbod aan op- en afritten. in deze tunnels geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u, het verkeer is immers al dicht bij zijn bestemming.
de buitenste kokers zijn bestemd voor het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer, en heeft een beperkt aantal op- en afritten. hier geldt een snelheidsbeperking van 90 km/u. met andere woorden: ringland scheidt het afslaande verkeer dat van baanvak verandert, uitvoegt, etc. van het doorgaande verkeer dat minder manoeuvres uitvoert. bovendien doet het manoeuvrerende verkeer dat aan een lagere snelheid. de ring wordt op die manier veiliger en de capaciteit verhoogt met 50% vooraleer er filevorming zal ontstaan.

ringland het plan (bron)

tenslotte pleit het ringland-collectief voor het invoeren van een stadsbonus voor het financieren van het project. voor de prijs van een tramticket - 2 euro - mogen auto's de ring op en de stad inrijden. zo betalen diegenen die het probleem veroorzaken ook mee voor de oplossing ervan. ik hoop dat deze ingreep ook zal leiden tot een mentaliteitswijziging; dat mensen twee keer nadenken vooraleer ze met de auto naar de stad komen. allicht zet het hen aan om op zoek te gaan naar alternatieven en op die manier zullen verplaatsingen waarvoor andere opties zijn dan de wagen toch vermeden kunnen worden en de ring ontlasten.
al geef ik toe dat sommige van die alternatieven weinig aantrekkelijk zijn. het zou een evidentie moeten zijn om de overstap naar het openbare vervoer te maken, maar het aanbod en de service zijn te beperkt en het vervoersnet is te complex om mensen aan te sporen de bus of tram naar de stad te nemen. bovendien ligt de kostprijs voor de belabberde service te hoog, als u het mij vraagt (ik vergelijk daarbij graag met het schijnbaar feilloze en kwalitatieve metrosysteem in het franse lyon). maar een discussie over het openbare vervoer in ons land lijkt me voer voor een andere blogpost.


meer dan mobiliteit

uiteindelijk is ringland meer dan een oplossing voor het antwerpse mobiliteitsprobleem. door het ondertunnelen van de ring is ook de uitstoot van fijnstof beter beheersbaar en is er nagenoeg geen geluidsoverlast meer. tenslotte creëert ringland een nieuw district dat groter is dan 600 voetbalvelden waar nieuwe woningen, scholen, sportclubs, parken, etc. kunnen gebouwd en aangelegd worden.

door deze doordachte totaalaanpak van het antwerpse verkeersinfarct is ringland erin geslaagd om een ongekend maatschappelijk draagvlak te creëren bij de inwoners van de stad. zo zat de roma deze week tot tweemaal toe afgeladen vol voor de voorstelling van de studieresultaten. ook andere ringland-evenementen brengen telkens een massa antwerpenaren op de been om het project te steunen.

het eerste ringlandfestival bracht vorig jaar meer dan 10 000 mensen samen bovenop de craeybeckxtunnel,
een stukje antwerpse ring dat ruim 30 jaar geleden overkapt werd (bron, © jokko)

ik merk echter dat vrienden en kennissen die buiten de stad wonen maar weinig betrokkenheid voelen bij de discussie over de antwerpse ring. ja, ze zouden uiteraard graag minder in de file staan, maar welke oplossing hiervoor naar voren geschoven wordt, lijkt hen nauwelijks te interesseren. ze verschijnen ook zelden of nooit op evenementen om het ringland-project te steunen. ondanks een grenzeloos enthousiasme en talrijke fijne initiatieven en evenementen lijken de ringlanders buiten de stadsgrenzen geen vaste voet aan de grond te krijgen.


kritisch

de afgelopen info-momenten in de roma waren meer dan presentatie van mooie renderbeelden waarop steevast een aantrekkelijk lentezonnetje over de groene vlakte schijnt. de studiebureaus die op de plannen losgelaten werden, analyseerden niet alleen het ringland-concept zoals dat vorig jaar op tafel lag. er werd kritisch nagedacht over de uitgetekende plannen en verbeteringen aangebracht. de singel die in de oorspronkelijke plannen overal bovenop de tunnels lag, werd door de studiebureaus op enkele strategische plaatsen ook ondergronds gelegd voor een betere verbinding van de groenzones bovenop de ring.

aan het knooppunt ter hoogte van het rivierenhof (turnhoutsebaan)
verdwijnt ook de singel ondergronds (bron)

bovendien bleef de uitstoot van fijnstof aan de tunnelmonden een moeilijk punt in het eerste ringland-concept. de turbulentie van het doorrijdende verkeer sleurt de vervuilde lucht immers mee naar buiten en dat zorgt voor kritische punten aan de in- en uitgangen van de tunnels. daarom zullen de afritten in de tunnels niet langer recht omhoog gaan, zoals eerst gepland, maar een flauwe bocht maken. op die manier vloeit de vervuilde lucht niet rechtstreeks naar buiten, maar wordt die gecapteerd door filtersystemen tussen de ring en de afbuigende uitrit. omdat ringland weigert halve oplossingen voor te stellen, onderzoeken experts nu ook of de filteruitgangen en de tunnelmonden verplaatst kunnen worden naar plekken waar weinig mensen wonen of verblijven, of de tunnelmonden geschakeld kunnen worden zodat de uitstoot minder geconcentreerd is en worden de laatste nieuwe evoluties in de filtertechniek nauwgezet opgevolgd.


festival 

de afgelopen maanden was mijn actieve betrokkenheid bij de ringland-evenementen minder dan pakweg vorige zomer. maar dat neemt niet weg dat het project nog altijd op mijn absolute steun kan rekenen. ik was één van de gelukkigen die een (gratis) ticket kon bemachtigen voor de roma-avonden en daar werd ik opnieuw overvallen en aangestoken door het enthousiasme van de sprekers en experten die de studies toelichtten. ik zal dus zeker aanwezig zijn op het ringland-festival op 28 juni. zie ik jullie daar?


bedenker peter vermeulen vergelijkt de impact van ringland
met de reuzen van royal de luxe. hartverwarmend...
(humo 3895/18 van 28 april 2015)


(1) ringland in 't kort toegelicht op de website

(2) ringland kon dankzij crowdfunding verschillende studies laten uitvoeren om hun plannen onder de loep te nemen. de resultaten van de studies werden op 27 en 28 april voorgesteld in de roma en vind je terug op de website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten