20 november 2016

neighbours

inge d. en ik, wij hebben een stamcafé. nu ja, we zijn niet zozeer van het drinkende type, dan wel van het etende type en ons stamcafé is dus eigenlijk een stamrestaurant. we eten er onze betere burger en praten er steevast over dezelfde soort dingen; over de krachttoeren van haar kleine kinderen, over de nieuwe van herman brusselmans of joost vandecasteele, en over onze ideeën, plannen en grote vraagtekens voor de toekomst.

tijdens één van die etentjes, terwijl we ons bordje schoonvegen met een laatste friet, vertelt inge d. ook over haar foto's, de tentoonstelling voor het fotografiecircuit en haar eerste beursstand. want inge d. is fotografe en de drijvende kracht achter projectBETA. nadat ze even drie kinderen op de wereld zette, ging ze vorig jaar terug vollenbak aan de slag. niet alleen met haar camera, maar ook met de ontelbare ideeën die zich de afgelopen jaren tussen de pampers en papflessen hadden opgestapeld.

inge d. vertelt over neighbours, over hoe ze acht jaar geleden naar syrië reisde en in een willekeurige straat in damascus een reeks voordeuren fotografeerde. de gevels in de straat waren heel gesloten geweest en ze had zich afgevraagd wat er zich achter die deuren afspeelde. vandaag prijkt de neighbours-reeks op haar website, maar is het verhaal nog niet af.

het verhaal àchter de voordeuren heeft inge d. nooit losgelaten. integendeel. nog meer dan toen, wil ze nu achterhalen wie er acht jaar geleden in die ene straat woonde en wiens leven er zich achter die voordeuren afspeelde. ze wil weten of de mensen die er toen woonden dat nu nog altijd doen, en in welke omstandigheden. of ze nog altijd buren zijn, of allang niet meer.

het belooft een moeilijke zoektocht te worden met niet meer dan een bijzonder onvolledige google streetview van de stad, enkele arabische pamfletten op de gevels en het beeld van een man op één van de foto's als aanknopingspunten. maar inge d. is vastberaden om de neighbours van toen op te sporen, hen voor de lens te brengen en hun verhaal opnieuw in beeld te brengen.

terwijl inge d. zit te vertellen in ons stamrestaurant, begrijp ik meteen de noodzakelijkheid van het project. los van de mooie beelden die ze zal kunnen maken, is de context van het project brandend actueel en van essentieel maatschappelijk belang. het eindproduct zal op één of andere manier een fotografisch kunstwerk worden, maar de reis ernaartoe een moeilijke journalistieke zoektocht. een tocht die we na die ene avond in ons stamrestaurant samen zullen verderzetten. want ik wil absoluut dat inge d. de foto's kan maken die ze wil en moét maken. daarom engageer ik me om samen met haar aan deze schijnbaar onmogelijke opdracht te beginnen. vol goeie moed, ambitie en naïviteit.

inge d. en ik, wij zijn buren.

neighbours © inge d.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten